Kwartalne opłacanie podatków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Przejście z zaliczek miesięcznych dla tych, co już prowadzą działalność gospodarczą obwarowane jest dwoma punktami:

• przysługuje im status tzw. małego podatnika, czyli ich przychody ze sprzedaży nie przekroczyły w poprzednim roku 1.200.000 euro (wraz z kwotą podatku VAT)

• zawiadomią na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek, a także złożą zawiadomienie o rezygnacji z opłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie, jeżeli taki sposób opłacania zaliczek stosowali.

Niestety mogą to zrobić tylko raz w roku do 20 lutego, a więc najwcześniej w terminie do 20 lutego 2017 r.

Podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej o swoim wyborze kwartalnych zaliczek muszą zawiadomić urząd skarbowy do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Status podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje przy tym podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch poprzednich lat (licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności) nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Dla osób, które prowadzą działalność co najmniej dwa lata ciekawym rozwiązaniem w opłacaniu zaliczek może być też wybór formy uproszczonej.

Podatek VAT

Zmiany okresów rozliczeniowych można dokonać 4 razy w trakcie roku podatkowego do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie:

• do 25 lutego – rozliczenie od I kwartału,

• do 25 maja – rozliczenie od II kwartału,

• do 25 sierpnia – rozliczenie od III kwartału,

• do 25 listopada – rozliczenie od IV kwartału.

Musisz wypełnić formularz VAT-R – szczególnie w pkt. 44, podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym.

Skontaktuj się z nami

+48 660 40 11 61   

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Hetmańska 44 lok. 104

15-727 Białystok
 
Nr konta bankowego: mBank 56 1140 2004 0000 3702 7420 8021, ZEMA Ewa Szpakowicz

ewa coaching